NORVÈGE - PROVENCE

La Norvege avec La France

La Norvège avec la France

Kjære medlemmer av Norvege Provence foreningen, 

Ord blir så fattige når man står overfor så grusomme handlinger som det vi har sett i Paris de siste dagene. 

Uansett hva man mener om tegningene til Charlie Hebdo, om man liker dem eller ikke, om man synes de er støtende eller morsomme, så er de innenfor rammen av det som er tillatt ifølge fransk lov. Dette har blitt slått fast av franske domstoler. 

I Frankrike som i Norge og i mange andre land har vi i århundrer kjempet for retten til å leve i samfunn som tar vare på den enkeltes liv, frihet og eiendom. Ytringsfrihet er en pilar for dette i våre demokratier.

Vi må alle stå sammen mot alle former for terrorisme og handliger som angriper våre grunnleggende verdier. 

Her er en lenke til hjemmesiden til den norske ambassaden i Paris, samt en kopi av kondolansebrevet sendt av Statsminister Erna Solberg.


http://www.norvege.no/News_and_events/policy/La-Norvege-avec-la-France/